top of page

Behandling af B12 mangel

•Opstart altid med B12 injektioner uafhængigt af årsagen til mangel.

•Hvis manglende optag → B12 injektioner livslangt!

•Bedring kan tage meget lang tid (måneder eller år).

•Nogle patienter har ingen klinisk effekt af oral behandling.

•Individuel behandling baseret på symptomer. Behandlingen baseret på patientens symptomer – ikke blodprøveniveauerne.

•Mål IKKE:

P-B12 hos en patient i injektionsbehandling. Højt B12 siger intet om behandlingsbehovet hos patienten.

•B12 kan IKKE overdoseres.

•Behandling med højdosis B12 øger IKKE cancerrisikoen.

•For patienter der ikke er i behandling med B12, kan et højt “naturligt” B12 være forbundet med øget risiko for cancer, men er oftest uden betydning.

•Skader og symptomer fra B12 mangel er reversible, hvis patienten diagnosticeres

og behandles i tide og med adækvat B12 behandling.

Behandling ved vitamin B12 mangel.

Hvordan skal B12 mangel behandles?

Den initielle behandling kaldes opstartsbehandling, og herefter overgår man til vedligeholdelsesbehandling.

 

Opstart

Anbefalingen fra professor emerita Ebba Nexø er, at B12 mangel indledningsvis skal behandles med B12 injektioner uanset årsagen til mangeltilstanden hos alle patienter.

Der skal ved opstart gives i alt minimum 5 boost injektioner cirka hver 2.-3. dag med eksempelvis 1 mg Hydroxocobalamin pr. gang.

Opstartsbehandling

5 injektioner hver 2.-3. dag med 1 mg Hydroxocobalamin.

 

Vedligeholdelse

Ved vedligeholdelse kan injektioner eller oral behandling benyttes. Hvis der er tale om manglende indtag via kosten, kan tabletter være fyldestgørende. For patienter med manglende optagelse eller defekt i B12 metabolismen skal der gives B12 i injektionsform. Denne behandling skal være livslang. 

 

Den rekommanderede frekvens af B12 vedligeholdelsesinjektioner i Danmark er hver 2.-3. måned, men der findes ingen evidens for denne anbefaling. Erfaringerne fra B12 specialisterne i udlandet er, at det kan være meget individuelt, hvad den optimale frekvens af injektioner skal være for den enkelte. Behandling skal derfor individualiseres, da nogle patienter har behov for hyppigere injektioner. Endda med dage til ugers mellemrum.

En god tommelfingerregel er, at hvis symptomerne kommer retur mellem injektionerne, er der gået for lang tid. 

Vedligeholdelsesbehandling

Kan optage B12: Kostomlægning og/eller daglig vitaminpille med B12.

Kan ikke optage B12: 1 mg Hydroxocobalamin hver 2.-3. måned og/eller 0,5-1 mg tablet dagligt (Cyanocobalamin) resten af livet. Skal tilpasses patientens klinik – nogle skal have injektioner med dages til ugers mellemrum.

Store individuelle forskelle i behandling

De engelske sundhedsretningslinjer beskriver at patienter med svære neurologiske symptomer skal have injektion hver anden dag, indtil der ikke er yderligere bedring. Der kan i disse svære tilfælde være tale om flere år med injektioner hver anden dag. Herefter kan B12-patienten meget langsomt forlænge intervallet, indtil den optimale frekvens findes. I Holland anbefales et minimum på 2 ugentlige injektioner ved symptomer fra nervesystemet. 

Der kan altså være store individuelle forskelle i behovet for injektioner. Nogle klarer sig fint med injektioner hver 2-3. måned, andre skal have oftere. Der findes endnu ikke studier, som belyser årsagerne til, at nogle patienter har behov for hyppig behandling.

De hollandske B12-specialister har via deres mange tusinde patienter belyst, at behandlingen skal være individuel, baseret på patientens klinik og symptombillede.

 

Se fx hæmatolog og B12 specialist Dr. Auwerda's erfaringer (oversat til dansk fra hjemmesiden): 

 

"Der kan ikke anvendes en standardiseret behandling til patienterne. Hvad der virker for en person, virker ikke for en anden. Standardbehandlingen er aldrig blevet effektivt videnskabeligt testet i praksis, og er baseret på gennemsnit og beregninger fra laboratoriet. Vi ser i praksis samt hører fra patientforum/foreninger, at standardvedligeholdelsesdosis ofte ikke er tilstrækkelig.

Efter at klagerne/symptomerne forsvinder, vender de retur med tiden.

Nogle gange skiftes en vedligeholdelsesdosis også for hurtigt, mens klagerne stadig er fuldt til stede. Dette er ikke ønskeligt i betragtning af sygdommens sværhedsgrad. Overdosering er ikke mulig.

Vi afviger også fra standardbehandlingen ved meget alvorlige (neuro)psykiatriske lidelser (...) Nogle gange kan der gå lang tid (nogle gange endda år), før klagerne forsvinder. Dette sker hovedsageligt ved en langvarig B12-mangel, hvor forskellige systemer i kroppen er påvirket. Langvarige og hyppige injektioner betaler sig derefter. Selv på længere sigt kan der stadig opnås sundhedsmæssige forbedringer"

 

Vi opfordrer dig venligst til at læse den seneste forskningsartikel på området, hvor de fire førende forskere inden for B12-området beskriver deres anbefalinger vedrørende behandling. Den kan læses her

Oral behandling versus injektionsbehandling

Der er beskrevet i den danske lægehåndbog og flere andre steder, at oral behandling er ligeværdig med injektionsbehandling. Der er desværre lav kvalitet af evidens vedrørende dette. Både oral og injektionsbehandling kan normalisere blodprøver, men der mangler evidens for hårde effektmål herunder langvarig effekt på kliniske symptomer og livskvalitet. Læs fx mere herom her: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29543316/

https://www.cochrane.org/CD004655/ENDOC_oral-vitamin-b12-compared-intramuscular-vitamin-b12-vitamin-b12-deficiency

B12 Research Institute i Rotterdam som har behandlet mere end 4.500 B12 patienter advarer mod brugen af oral behandling til behandling af navnlig neurologiske symptomer.

Det samme beskrives hos B12 Klienik i Amsterdam, hvor hæmatolog og B12 specialist Dr. Auwerda har behandlet mere end 3000 B12 patienter. 

 

 

Ofte en lang bedringsproces

Det tager typisk flere år at udvikle en B12 mangel tilstand. B12 behandling er ikke en ”mirakelkur” eller et ”quick-fix,” hvor man bliver frisk på få uger.

Det kan tage alt fra få måneder til flere år at bedre symptomerne og blive symptomfri igen. Man skal som patient (og læge) have en stor portion tålmodighed med i rygsækken. For nogle patienter har mangeltilstanden desuden stået på for længe, hvorfor nogle af skaderne desværre vil være permanente. 

Undgå at monitorere B12 i blodprøverne efter opstart af højdosis behandling

B12 specialisterne beskriver yderligere, at det ikke længere giver mening at måle B12 blodværdierne, når behandlingen med højdosis B12 er startet. Behandlingen skal dermed ikke justeres ud fra blodprøveniveau, men i stedet ud fra symptomer.

Se fx her fra B12 Institut i Rotterdam (oversat til dansk): 

"NHG indikerer, at test af B12-værdier efter eller under B12-tilskud er meningsløst. Biokemien hænger ikke sammen med symptomerne.

Test af MMA og Homocystein efter tilskud kan nogle gange være nyttigt: man kan her se, om behandlingen er effektiv, så snart disse værdier falder. Vi forsøger at arbejde hen imod en ny protokol til at fastslå en funktionel mangel og tydeligt kortlægge symptomer samt alvorlige konsekvenser af B12- og folatmangel. Det er derfor nødvendigt at se på patientens symptomer, anamnese og familiehistorie".

Wake-up symptomer

Der kan hos nogle patienter, men ikke alle, opleves forværring i starten af behandlingen (“wake-up symptomer”). Dette aftager inden for de første par uger eller måneder. Symptomerne vil stille og roligt klinge af med tiden, og der vil også kunne opleves "dyk" i forløbet. ​Processen er ikke lineær. Mange B12 patienter beskriver deres helingsproces som en “rutsjebanetur" med mange ”ups and downs”. 

Slutteligt, kan B12 vitamin ikke overdoseres. Se under FAQ: Myte 'B12 vitamin kan overdoseres.'

bottom of page