top of page

FAQ

Kan jeg få for meget B12 vitamin? 

Nej, man kan ikke få for meget B12 vitamin. B12 vitamin er vandopløseligt og udskilles via urinen. Der er ej heller risiko for forgiftning.

Et eksempel herpå: Der gives meget høje doser B12 vitamin i tilfælde af cyanidforgiftning. Her gives intravenøst, hvad der svarer til ca. 5.000-10.000 injektioner med B12 vitamin på en gang. Det redder den cyanidforgiftedes liv. Se eksempelvis her: 

https://stichtingb12tekort.nl/english/treatment-with-high-dose-vitamin-b12-been-shown-to-be-safe-for-more-than-50-years/

Således er der ingen fare for overdosering af B12 vitamin ved din injektionsbehandling.

Hvad skal jeg gøre hvis blodprøven ikke viser tydelig mangel, men jeg har mange symptomer på mangel?

Du skal tale med din læge. Symptomerne kan minde om mange andre sygdomme og tilstande, hvorfor det er vigtigt at blive grundigt udredt. Husk på at der ved indtag af kosttilskud med B12 vitamin kan være falsk forhøjede P-B12 blodværdier, men at der stadig kan være en underliggende behandlingskrævende B12 mangel til stede. Hvis du har klassiske B12 mangelsymptomer, men har normale blodprøver, kan en mulighed også være at opstarte en terapeutisk behandling, og herefter se om der opleves en lindring af symptomer.

Hvor ofte skal jeg have injektion?

Det er meget individuelt, hvor ofte B12-patienter skal have deres injektion. Det er ikke en “one-size fits all” behandling.

Alle der får konstateret B12-mangel skal uanset årsagen til manglen have fem injektioner med to dages mellemrum.

Herefter overgå til vedligeholdelsesbehandling. Afhængigt af årsagen til din mangeltilstand kan du få tabletbehandling eller blive i injektionsbehandling. Specialisterne har via deres forskningsstudier og mange patientforløb erfaret, at oral B12 ikke er ligeværdig med injektionsbehandling, hvorfor de anbefaler injektioner. B12-injektionen skal gives inden mangelsymptomerne opstår igen. Der kan her være tale om f.eks. hver 3. måned, hver måned, hver 2. uge og endda for nogle hver 2. dag. Nogle B12 patienter kan klare sig med tabletbehandling.

Kan det være farligt at få B12-injektioner?

Som al anden medicin kan man få bivirkninger ved B12 injektioner. Der er ofte tale om milde forbigående bivirkninger, som eksempelvis knopper, akne-lignende udbrud eller ubehag. I meget sjældne tilfælde kan der opstå en alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk chok). Derfor skal de første injektioner altid gives hos din læge.

Kan børn også have B12-mangel?

Ja, børn kan også mangle B12 vitamin. Det er en gammel skrøne, at det kun er ældre mennesker, som kan mangle B12 vitamin, men hyppigheden af B12 mangel er langt højere hos ældre over 60 år. Hvis moderen under graviditeten eller i ammeperioden mangler B12, kan barnet også udvikle en mangeltilstand. Ydermere kan der i meget sjældne tilfælde være tale om medfødte genfejl hos spædbørn.

Er det farligt at mangle B12 vitamin?

Ja, det kan være skadeligt at mangle B12 vitamin. Hvis man har mangeltilstanden for længe uden behandling, kan der være risiko for permanente skader i nervesystemet.

Langvarig mangeltilstand kan føre til skader i rygmarven, hjernen og nervebanerne.

FAQ.
bottom of page